Splošni pogoji: prodaja, dobava in plačilo

Naročil kupcev, ki niso v skladu s splošnimi pogoji prodajalca, prodajalec ni dolžan prevzeti. Pogodbena določila, ki niso v skladu s splošnimi pogoji prodajalca ter ustne izjave zaposlenih podjetja Josef Steiner zavezujejo pogodbeni stranki samo v primeru, da jih stranki obojestransko pisno potrdita.

Dobavni rok začne teči šele po določitvi vseh tehničnih in komercialnih karakteristik izdelka. V primeru plačila s predhodnim nakazilom na transakcijski račun začne teči dobavni rok po določitvi tehničnih in komercialnih karakteristik izdelka ter prejemu sredstev na naš račun. V primeru naročila stopnic ali izdelkov, ki jih je potrebno izdelati po naročilu, prične teči dobavni rok šele po prejemu avansa. V podjetju stremimo k najhitrejši možni dostavi naročenega blaga. V primeru, da ste naročili blago, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v obljubljenem roku, vas bomo o novem dobavnem roku nemudoma obvestili preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Dostava: Če kupec prejme neustrezno število naročenih izdelkov ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se je dolžan obrniti na dostavno službo. Kontaktni podatki dostavne službe so navedeni na dokumentaciji, ki jo kupec prejme ob prevzemu blaga. V kolikor kupec sumi, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, mora prejeto blago takoj in ob prisotnosti dostavljalca pregledati. Vse kasnejše reklamacije poškodb blaga zaradi transporta prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti. Morebitne poškodbe mora kupec vnesti v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati. Kupec naj bo še posebej pozoren na blago, ki ima nalepko STEKLO, LOMLJIVO ali kaj podobnega. Po možnosti naj kupec poškodbo ob prisotnosti dostavljalca zabeleži s fotoaparatom.

Določilo veljavnosti ponudbe: ponudba velja do trenutka sklenitve pogodbe.

Osebni prevzem: Kupljene izdelke lahko prevzamete tudi osebno v trgovini Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, 2230 Lenart, v času odprtja trgovine (od ponedeljka do petka med 7:00 in 18:00 uro ter v soboto med 08:00 in 12: uro). Ko je naročeno blago nared za prevzem, vas o tem obvestimo preko telefona ali elektronske pošte.

Montaža izdelka v ceno izdelka ni vključena, ampak se mora dogovoriti posebej. Enostavne ustne ali pisne cenitve stroškov montaže kupca ne zavezujejo in so brezplačne.

Prevzem izdelka ali storitve: Podjetje se zaveže, da bo kupcu izročilo blago v skladu s pogodbo, kupec pa se zaveže, da bo v primeru dobave oziroma montaže na domu on sam ali od njega pooblaščena oseba s podpisom delovnega lista potrdil izvršeno dobavo oziroma montažo.

Jamstvo: Podjetje zagotavlja, da je izdelek strokovno izdelan in ustreza specifikacijam, ki so navedene v tehničnih karakteristikah izdelka. Podjetje odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

 

 Način plačila:

plačilo po povzetju z gotovino

V kolikor želite, da vam naročeno blago dostavimo na dom, delovno mesto ali katerikoli drug naslov v Sloveniji in se odločite za plačilo ob prevzemu, je možno le plačilo z gotovino. Za to morate biti ob prevzemu prisotni in imeti dovolj gotovine za plačilo kupnine. Pri plačilu stopnic in izdelkov, ki jih je potrebno izdelati po naročilu, se zahteva avans v višini 50%, zato plačilo po povzetju v tem primeru ni mogoče.

plačilo s predhodnim nakazilom na transakcijski račun

Naročeno blago lahko na katerikoli banki ali Pošti Slovenije plačate z nakazilom na naš transakcijski račun št. št. 29000-0055054147, Uni Credit Banka d.d.. Plačilo izvedete na osnovi prejetega elektronskega sporočila ali predračuna, ki vam ga pošljemo potem ko oddate naročilo. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic in nam tako omogočite, da informacijo o plačilu avtomatično prenesemo v naš informacijski sistem in si tako zagotovite hitrejšo izvedbo. Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave prejema sredstev na naš račun.

avansno plačilo na transakcijski račun kot pogoj za sprejem naročila

V primeru naročila stopnic ter izdelkov, ki jih je potrebno izdelati po naročilu, je dolžan kupec ob naročilu plačati avans v višini 50% kupnine. Prodajalec pristopi k izvrševanju naročila šele po prejemu avansa. Preostanek kupnine se lahko poravna po povzetju z gotovino ali pa z nakazilom na transakcijski račun.

Lastninski pridržek: Blago je last podjetja vse dotlej, dokler kupec ne poravna celotne kupnine ter stroškov dobave in eventualne montaže izdelka.

Pravica do odstopa od pogodbe: Fizična oseba (potrošnik) ima pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe..

Prosimo vas, da nas pred vračilom blaga obvestite na info@josefsteiner.si ali na telefon (02) 7200 500 (od ponedeljka do petka med 7:00 in 18:00 uro ter v soboto med 08:00 in 12:00 uro), da se dogovorimo o najboljši rešitvi.

Blago lahko v roku 30. dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe vrnete na dva načina:

kupljeno blago pošljete z računom in vso pripadajočo dokumentacijo na naslov: Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, 2230 Lenart. Stroške vračila krije potrošnik. V primeru pošiljk z odkupnino si pridružujemo pravico sorazmernega zmanjšanja vrnjene kupnine.

s kupljenim blagom se na lastne stroške osebno oglasite v trgovini Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, 2230 Lenart in tam opravite vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo.

Prosimo vas, da izdelek vrnete v originalni embalaži. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. V kolikor izrazite željo po vračilu kupnine, vam jo vrnemo preko vašega osebnega bančnega računa (tega nam morate v postopku vračila sporočiti).

 

 Kupec naročenega izdelka nima pravice do odstopa od pogodbe po tem členu v primerih, da je bil predmet pogodbe izdelek, ki je bil izdelan po navodilih potrošnika ali je bil izdelek prilagojen kupčevim osebnim potrebam ali če izdelek zaradi svoje narave ni primeren za vračilo.

Pozor! Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega člena ne veljajo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v teh primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji.

Shranjevanje pogodbe: Sklenjena pogodba med kupcem in prodajalcem se v elektronski obliki nahaja na sedežu podjetja Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, 2230 Lenart. Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na naslov info@josefsteiner.si ali po telefonu (02) 7200 500.

Varnost in zasebnost: Josef Steiner d.o.o. zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani teče v varnem načinu s pomočjo zanesljivih protokolov. Sistem je narejen tako, da preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino. Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov. Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani www.josefsteiner.com v celoti ostali v lasti podjetja Josef Steiner d.o.o. in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če želite ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na naslov info@josefsteiner.si ali po telefonu (02) 7200 500.

Varovanje osebnih podatkov: Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, nezaželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Josef Steiner d.o.o. se pri tem zavezuje, da bo zaščitilo vašo zasebnost. Vaše podatke bomo uporabili zgolj za namene, katere smo vam predstavili ob registraciji ter naredili vse potrebno, da ne bo prišlo do njihove kraje in zlorabe. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.josefsteiner.com za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov (naročila na e-novice), ki se lahko uporabljajo za drugačne namene. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Josef Steiner d.o.o.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

 

 Navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila: Ob ogledu posameznega izdelka lahko s pritiskom na gumb »košarica« izbirate izdelke, ki jih želite kupiti. Ves čas naročanja imate neposreden vpogled v izbrane artikle preko rubrike »košarica«, ki se nahaja v levem zgornjem kotu. Ob pritisku na gumb »Košarica« se na zaslonu prikaže vsebina oz. vsi izdelki, ki ste jih izbrali. V primeru napake lahko izbrišete vsebino košarice s pritiskom na gumb »Izprazni košarico«. V primeru spremembe števila artiklov lahko vnesete novo število vsakega posameznega artikla posebej in pritisne gumb »Aktualiziraj«. Ob vnašanju podatkov potrebnih za oddajo naročila imate neprestan vpogled nad vpisanimi podatki, tako da jih lahko kadarkoli popravite. Pred pošiljanjem podatkov lahko vpisane podatke pregledate, nato pa jih pošlje prodajalcu s pritiskom na gumb »Pošlji podatke«. Po prejemu naročila boste nemudoma prejeli avtomatsko potrdilo o prejemu naročila, predstavnik podjetja pa vas bo poklical po telefonu, da preveri vaše podatke, morebitne nejasnosti in nepravilnosti pri naročilu ter se z vami dogovori o načinu plačila ter pogojih, kraju in času dostave.

 Spoštovane stranke obveščamo, da je v »Glavnem katalogu 2010« prišlo do neljubih napak, saj smo v katalogu pomotoma pozabili navesti rok veljavnosti ponudbe ter opis pravice do odstopa od pogodbe, zato jim sporočamo:

 1. »Glavni katalog 2010« velja od dneva izdaje do 31.12.2010. Prodajalec si pridržuje pravico, da od svoje ponudbe predčasno odstopi, če bo v tem času zmanjkalo posameznega artikla, t.j. »Ponudba velja do razprodaje zalog«.

 2. Potrošnik (fizična oseba), ki je naročil blago iz »Glavnega kataloga 2010« ima pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih, da je bil predmet pogodbe izdelek, ki je bil izdelan po navodilih potrošnika ali je bil izdelek prilagojen kupčevim osebnim potrebam ali če izdelek zaradi svoje narave ni primeren za vračilo.

Evropska komisija je vzpostavila platformo za pomoč pri reševanju sporov v zvezi z online-nakupi. Platformo najdete pod http://ec.europa.eu/consumers/odr/

| Kontaktujte nás

Osebno svetovanje

Tel.: 02 / 7200 - 500

JOSEF STEINER d.o.o.

Industrijska ulica 14

2230 Lenart

e-mailu: info@josefsteiner.si

internetu: www.josefsteiner.si

pon. - pet. 07.00 - 18.00 ure
sob. 08.00 - 12.00 ure

Veselimo se vašega klica!

© 2024 JOSEF STEINER d.o.o. | 2230 Lenart, Industrijska ulica 14 | Tel.: 02 / 7200 - 500 | info@josefsteiner.si